Odkaz na uzavírky (mapa) https://dopravniinfo.cz/

Odkaz na vydané uzavírky (pouze v textové podobě) https://pkr.kraj-lbc.cz/pkr/probihajici-udalosti/

Odkaz na silniční síť (geoportál ŘSD) https://geoportal.rsd.cz/apps/silnicni_a_dalnicni_sit_cr_verejna/