Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace pronajímá a vypůjčuje svěřený nemovitý majetek v souladu s platným ceníkem, na základě písemné žádosti, která má volnou formu a po sepsání smlouvy.
Odpovědný zaměstnanec za KSSLK: paní Kateřina Kočová, +420 778 546 618,     katerina.kocova@ksslk.cz