Krajská správa silnic Libereckého kraje p.o. jako správce „bývalého vojenského areálu Ralsko“ nabízí možnost pronájmu pozemků v tomto areálu.

Pronájmy je možné realizovat pro akce v souladu s platným ceníkem na základě písemné žádosti a po sepsání nájemní smlouvy.
Odpovědný zaměstnanec za KSSLK: p. Monika Machalíková,  725423006 monika.machalikova@ksslk.cz

Žádosti o pronájem nebo výpůjčku pozemků v bývalém vojenském prostoru Ralsko včetně ploch bývalého letiště je nutno z administrativních a technických důvodů podat 3 týdny před zamýšleným zahájením pronájmu.

Ceník krátkodobých pronájmů prostoru Ralsko