Technické zásady a podmínky pro zásahy do povrchů komunikací (včetně havárií), pro ukládání inženýrských sítí a pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích – ZDE

Vzor protokolu o měření kvality podkladních vrstev komunikace na silnicích ve správě KSSLK p.o.
Krajská správa silnic Libereckého kraje bude při dokládání protokolu o hutnění podkladních vrstev komunikace požadovat s účinností od 1. 5. 2013 doložení splnění všech kritérii (mj. dle ČSN 73 61 92) obsažených ve vzorovém protokolu KSSLK. Přílohou protokolu budou rovněž výstupní údaje z měřícího zařízení a barevná fotodokumentace jednotlivých hutněných vrstev ze které bude patrná hloubka měření a struktura materiálu. 

Rozsah dokumentace pro projednání se správcem komunikace