Spojení s nepřetržitou službou pro údržbu silnic II. a III. třídy v Libereckém kraji je
telefonní číslo  +420 777 511 255, ze kterého je prováděno přepojení hlasovou samoobsluhou
na příslušné dispečerské pracoviště.